Власна лабораторія

Лабораторією з контролю виробництва, яка функціонує при URD українські дороги, виконується постійний контроль якості виробництва. Лабораторія працює на основі Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 150 10012:2005 видане Київським обласним науково-виробничим центром стантартизації, метрології і стантартизації. На всіх етапах дорожніх робіт Лабораторія здійснює відбір матеріалів: асфальтобетону, бетону, ЩПС, МДХР, бітуму, грунту та інших будівельних матеріалів, для подальших випробувань у лабораторних умовах.

Обладнання і характеристики визначення

Назва Обладнання Назва характеристик, що визначається (вимірюється)
Автоматичний аналізатор асфальту АМА (Matest, Італія) Визначення вмісту бітуму в асфальтобетонній суміші
Змішувач автоматичний великої міскості зі зємними лопостями Pavemix Для приготування однорідної асфальтобетонної суміші в лабораторних умовах при заданій температурі
Віброплощадка лабораторна СМЖ-439 для форм ЛО в комплекті з пригрузами Для ущільнення зразків асфальтобетонної суміші комбінованим методом
Прес гідравлічний П-125 Формування зразків з АСГ, випробування на стиск
Установка гамбургське колесо на два зразки Моделює процес виникнення пластичної колії на дорожному покритті
Обертовий ущільнювач (Гіратор) Ущільнення зразків асфальтобетонних сумішей обертально-зміщувальним навантаженням
Прес електронний Matest 50 кН Використовується для визначення границі міцності при стиску, розколювані.
Форма ЛО -257 Виготовлення циліндричних зразків з асфальтобетону
Електропіч СНОЛ 67/350 Для термообробки матеріалів
Електропіч муфельна СНОЛ 15/1100 Для термообробки матеріалів
Цифрова водяна баня В052-01 Для термостатування зразків Маршалла в воді при постійній температурі
ППК-МАДИ-ВНИИБД Вимірювання коефіцієнту щеплення дорожніх покритів
Ваги товарні платформні ВПД-Д 60 кг Статичне зважування і цифрової індикації результатів
Неавтоматичний зважувальний прилад PX5202 Статичне зважування
рН-150 МИ Вимірювання кислотності досліджуваного розчину
Вологомір AGGRAMETRR USA Визначення вологості матеріалів в польових умовах
Автоматичний програмований CBR/ Проктор компактор (Matest, Італія) Визначення максимального ущільнення при оптимальній вологості
Піч старіння бітуму (метод RTFOT) Оцінка старіння бітуму у тонкій плівці
Прилад для пришвидшеного старіння бітуму Емітація ефекту старіння асфальтобетонної сумішіза 5-10 років
Установка для дегазації Видалення повітряних шариків які утворюються в камері прискореного старіння
Динамічний здвиговий реометр з аксесуарами Оцінка в’язко-пружних характеристик бітумних в’яжучих
Реометр вигинаючий балочку Випробування на вигин балочки з бітумного в’яжучого для оцінки низькотемпературної тріщиностійкості
Форми КП-116 Визначення дробимості щебеню
Набір сит з полотна решітного типу 1 (отвори круглі) Визначення фракції щебню
Набір сит з сітки дротової тканої з квадратними вічками Визначення фракції піску
Лос-Анжелиський тестер стирання щебеню (Matest, Італія) Визначення стиранності щебеню в поличному барабані
Кільце ріжуче для грунта ПГ-200 Відбір проб грунту для визначення щільності
Керновідбірник бензиновий GOLZ Відбір кернів (зразків) з асфальтобетонного покриття
Установка для різки зразків асфальтобетону Використовується для різки асфальтобетонних зразків
Статичний щільномір СПГ-1 Вимірювання щільності
Вимірювач форми 1(лещатності) щебеню (Matest, Італія) Визначення зерен пластичної та голчастої форми щебеню
Прилад для гідростатичного зважування (Matest, Італія) Для визначення щільності зразка
Електромагнітний віброгрохіт для сит до 315 мм Для точного просіювання щебню, а також дрібних матеріалів
Віскозиметр ротаційний FIRST PLUS Lamy Rheology, Франція Визначення динамічної в’язкості бітумів та бітумної емульсії
Автоматичний прилад для визначення температури розм’якшення бітумів (Matest, Італія) Визначення температури розм’якшення бітумів
Напівавтоматичний цифровий пенетрометр (Matest, Італія) Визначення консистенції зразків бітуму
Автоматичний дуктилометр Досліджувана модель Визначення розтяжності та еластичності бітумів
Визначення швидкості розпаду катіонної бітумної емульсії (Matest, Італія Для визначення індексу розпаду емульсій
Визначення стабільності при зберіганні бітумних емульсій (Matest, Італія) Визначення стабільності при зберіганні бітумних емульсій
Пенетрометр для грунту з динамометричний кільцем і стержнем 50 см Пенетрометр для грунту з динамометричний кільцем і стержнем
СОУЗДОРНИИ ПКФ-01 Коефіцієнт фільтрації піщаних ґрунтів
ПСУ Союздорнии Стандартне ущільнення для грунтів
Динамічний плотномір HMP Вимірювач динамічного модуля пружності грунтів
Цифровий прогиномір для статичних штампових випробувань до 100 кН Визначення модуля пружності, модуля деформації

Види послуг, які надає лабораторія

Назва матеріалу Назва випробувань та характеристик, що визначаються Позначення нормативних документів на методи випробувань
Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний (ДСТУ Б В.2.7-119:2011)
Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий
(ДСТУ Б В.2.7-127)
ДСТУ 8959:2019 Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови
1.Відбір проб 2.Визначення середньої густини асфальтобетону
3.Визначення середньої густини мінеральної частини (кістяка)
4.Визначення дійсної густини мінеральної частини (кістяка)
5.Визначення дійсної густини асфальтобетонної суміші
6.Визначення пористості мінеральної частини (кістяка)
7.Визначення залишкової пористості
8.Визначення водонасичення 10.Визначення границі міцності при стиску
11.Визначення коефіцієнта короткострокової водостійкості
12.Визначення коефіцієнта довгострокової водостійкості
13.Визначення морозостійкості
14.Визначення зчеплюваності в’яжучого з мінеральною частиною суміші
15.Визначення складу сумішей
16.Визначення показника стікання в’яжучого
17.Визначення вологості та термостійкості волокон
ДСТУ Б.В.2.7-319:2016
Щебінь чорний для дорожнії робіт (ТУ У В.2.7-14.2-00018112-263:2008) 18.Відбір проб 19.Визначення складу сумішей 20.Визначення зчеплюваності в’яжучого з мінеральною частиною суміші ДСТУ Б.В.2.7-319:2016
Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови (ДСТУ 4044:2019) 21.Відбір проб
22.Визначення розтяжності (дуктильності) 23.Визначення глибини проникності голки
24. Визначення температури розм’якшеності за кільцем і кулею 25.Визначення зміни маси після прогріття 26.Визначення глибини проникності голки (пенетрація) за температури 25 оС у залишок 27.Визначення зміни температури розм’якшення після прогріття 28.Визначення зчеплюваності із поверхною скла
29.Індекс пенетрації
30.Визначення розшарування при зберіганні за різницею температур розм’якшеності та глибини проникності голки (пенетрації) за температури 25 оС
ДСТУ EN 1426:2018
ДСТУ 8825:2019
ДСТУ EN 13302:2019
ДСТУ 4044-2019
ДСТУ EN 1426:2018
ДСТУ EN 1427:2018
Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт; матеріал із маломіцних вапняків для дорожніх робіт (ДСТУ Б В. 2.7-30:2013) 31.Відбір проб 32.Визначення зернового складу та модуля крупності 33.Визначення вмісту глини в грудках 34.Визначення пилоподібних і глинистих часток 35.Визначення істинної густини 36.Визначення насипної густини та порожнистості 37.Визначення вологості 38.Визначення вмісту глинистих часток піску для дорожнього будівництва методом набрякання ДСТУ Б В.2.7-71-98
Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт (ДСТУ Б В.2.7-203:2009) 39.Відбір проб
40.Визначення зернового складу 41.Визначення дробільності 42.Визначення насипної густини 43.Визначення глини в грудках 44.Визначення морозостійкості
45.Визначення вологості
46.Визначення дійсної щільності гірської породи та зерен щебеню (гравію); істинної густини
47.Визначення пиловидних та глинистих часток
ДСТУ Б В.2.7-71-98
Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт (ДСТУ 2.7-75-98) Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг (ДСТУ Б В 2.7-30:2013) 48.Відбір проб 49.Визначення зернового складу 50.Визначення вмісту подрібнених зерен у щебені з гравію
51.Визначення пиловидних та глинистих часток 52.Визначенння глини у грудках 53.Визначення вмісту зерен пластинчастої (лещадної ) та голчастої форми 54.Визначення дробільності 55.Визначення насипної щільності та порожнистості 56.Визначення вологості 57.Визначення морозостійкості 58.Визначення дійсної щільності гірської породи та зерен щебеню(гравію) 59.Визначення водопоглинання гірської породи і щебеню (гравію)
ДСТУ Б В.2.7-71-98
Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей (ДСТУ Б В 2.7-121:2014) 60.Відбір проб 61.Визначення вмісту частинок мінерального порошку 62. Визначення числа пластичності ДСТУ 8772:2018
Грунти (ДСТУ Б В.2.1-2-96)
(ДСТУ Б В.2.1-3-96)
(ДСТУ Б В.2.1-8-2001)
63.Відбір проб 64.Визначення вологості методом висушування до постійної маси
65. Визначення границі текучості 66.Визначення границі розкочування 67.Визначення щільності методом ріжучого кільця 68.Визначення максимальної щільності 69.Визначення гранулометричного зернового складу піщаних грунтів ситовим методом
ДСТУ Б В.2.1
Емульсії бітумні дорожні (ДСТУ Б В. 2.7-129:2013) 70.Відбір проб 71.Визначення зовнішнього вигляду 72.Визначення показник концентрації водневих іонів, рН
73. Визначення однорідністі
74.Визначення вмісту залишкового в’яжучого
75.Визначення стійкісті при зберіганні
76.Визначення зчеплюваністі залишкового в’яжучого з поверхнею щебеню 77.Визначення змішуваність із сумішами зернових складів
ДСТУ Б В. 2.7-129:2014
Бетони легкі (ДСТУ Б В.2.7-18-95) 78.Відбір проб 79. Визначення міцності 80. Визначення дійсної густини зразків ДСТУ Б В.2.7-114
Бетони важкі (ДСТУ Б В.2.7-43-96) 81.Відбір проб 82.Визначення міцності 83.Визначення дійсної густини зразків ДСТУ Б В.2.7-114, ДСТУ Б В.2.7-224:2009 ДСТУ Б В.2.7-214
Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови (ДСТУ 8771:2018) 84.Відбір проб 85.Визначення зернового складу 86.Визначення пластичності 87.Визначення глини в грудках 88.Визначення водостійкості 89.Визначення насипної густини 90.Визначення вологості 91.Визначення середньої щільності 92.Визначення пиловидних та глинистих часток ДСТУ Б В.2.7-114
Автомобільні дороги 93.Визначення товщини конструктивних шарів 94.Визначення коефіцієнта ущільнення асфальтобетонних сумішей у конструктивних шарах дорожнього одягу 95.Визначення коефіцієнта зчеплення портативним приладом ППК-МАДІ 96.Вимірювання нерівностей основ і покриттів 97.Вимірювання рівності проїзної частини за допомогою рейки з клиновим промірником 98.Вимірювання поперечних похилів триметровою рейкою з рівнем ДСТУ Б В.2.7-319:2016
ДСТУ Б В.2.7-319:2016
ДСТУ 8746:2017
ДСТУ 8745:2017
ДСТУ –Н Б В.2.3-39:2016
Матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Технічні умови (ДСТУ 8976:2020) Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу За технологією холодного ресайклінгу (ДСТУ 8978:2020) 99.Відбір проб
100.Визначення складу суміші
101.Визначення границі міцності при стисканні
102.Визначення водонасичення
103.Визначення водостійкості
104.Визначення морозостійкості
ДСТУ 8977:2020

Пошук по сайту

Зв’яжіться з нами